De waarheid boven tafel

Als gevoelens van onrecht, onvrede, onzekerheid en machteloosheid over een privé- of zakelijke situatie overheersen, dan is de stap naar een privé-detective soms onvermijdelijk. Onze discrete, professionele en empathische blik op uw zaak schept in veel gevallen precies de duidelijkheid om de juiste vervolgstappen te kunnen zetten. Dat kan dan voelen als een grote stap, maar dan wel dé stap die nodig is om uw case aan te pakken. Daar ligt de kern en de kracht van ons vak: de waarheid boven tafel brengen.

De praktijk wijst uit dat vrouwelijke detectives minder opvallen, vaak sneller toegang krijgen tot meer informatie of bepaalde situaties. Hierdoor bereiken we vaak meer zonder argwaan te wekken, juist omdat we geen politie achtergrond hebben.

Neem vrijblijvend contact op en we gaan u helpen een oplossing te vinden voor uw case.

Voor particulieren

Als uw onderbuikgevoel zegt dat er iets niet klopt, dan is het tijd om u niet meer te laten leiden door twijfels of conflicten. U wilt de waarheid boven tafel en feiten en bewijzen verzamelen voor mogelijke vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld bij vermoeden van overspel, partneralimentatie onderzoek, stalking, persoonscontrole, achtergrondonderzoek, kinderen controleren etc.

Voor bedrijven

Bent u het slachtoffer van een misdrijf of hebt u vermoeden van fraude binnen uw bedrijf dan zorgen wij door een passend onderzoek voor bewijsmateriaal om de volgende stappen te kunnen nemen. Fraude binnen uw bedrijf kan u op vele manieren overkomen, bijvoorbeeld misbruik van uw eigendom, doorspelen van bedrijfsgegevens, onrechtmatig ziekteverzuim, overtreden van een concurrentiebeding, etc.

Hoe wij werken

Het eerste gesprek met u is gratis. We hebben zo veel mogelijk informatie van u nodig om de mogelijkheden en kosten in kaart te kunnen brengen. Op basis van de door u aangeleverde informatie ontvangt u een ‘plan van aanpak’. Hierin staat precies beschreven wat we gaan doen en hoeveel uren dit gaat kosten.

Heeft u een brandende kwestie?

MVL Consultancy | Privé detective is een officieel en erkend detectivebureau met een vergunning afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Daarnaast gebruiken we de juiste legale onderzoeksmethoden, zodat de door ons verkregen bewijzen de aanvaarding in de rechtbank ondersteunen. De uit te voeren opsporingsactiviteiten en resultaten worden in een gedetailleerd eindrapport verwerkt.

Vergunning FOD BiZa: 14.2052.02