Werkwijze

Oriënterend gesprek

Tijdens het eerste gratis oriënterend gesprek met u winnen we de benodigde informatie in over uw case. U ontvangt daarna een vrijblijvende offerte en een ‘Plan van aanpak’. Hierin vindt u een duidelijke opdrachtomschrijving, de doelstelling van het onderzoek, de geschatte aantal uren, de kostprijs, de in te zetten methoden en hoe we de verslaglegging doen binnen het onderzoek.

Uw privacy vinden we belangrijk, uw gegevens zijn goed beschermd en uw privacy gewaarborgd.

En wat daarna?

Voor het door u gewenste onderzoek start worden de gemaakte afspraken en methodes beschreven in een overeenkomst, zoals voorzien in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.

Onderzoek

Na akkoord plannen wij uw zaak in. Tijdens en na het onderzoek houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. We zetten alles in het werk om de waarheid boven tafel te krijgen. Ons ‘plan van aanpak’ stemmen we af op uw wensen, wat betekent dat we altijd maatwerk leveren. We zijn transparant in onze communicatie, houden u op de hoogte van onze bevindingen en handelen altijd discreet. We overleggen de mogelijke vervolgstappen en ondernemen pas actie na uw akkoord.

(In een onderzoek werken wij minimaal 4 uur aaneengesloten).

Geheimhoudingsplicht

Alle detectives hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken geen informatie aan derden. Tijdens een onderzoek hanteren we de morele normen en waarden die maatschappelijk en wettelijk toelaatbaar en aanvaardbaar zijn.

Heeft u een brandende kwestie?

MVL Consultancy | Privé detective is een officieel en erkend detectivebureau met een vergunning afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Daarnaast gebruiken we de juiste legale onderzoeksmethoden, zodat de door ons verkregen bewijzen de aanvaarding in de rechtbank ondersteunen. De uit te voeren opsporingsactiviteiten en resultaten worden in een gedetailleerd eindrapport verwerkt.

Vergunning FOD BiZa: 14.2052.02