Particulieren

Overspel

Als u vermoedens hebt dat uw partner een scheve schaats rijdt en iemand anders heeft, kunt u dit tot op de bodem uit laten zoeken. Wij zorgen voor bewijzen die nodig zijn bij echtscheidingen, zoals foto’s en ander beeldmateriaal. U kunt erop rekenen dat we discreet te werk te gaan.

Partneralimentatie onderzoek

Bij een echtscheiding betaalt één van de partners alimentatie. Als u het vermoeden heeft dat uw ex-partner intussen samenwoont of meer betaald werk verricht dan bekend is dan kunt u een partneralimentatie onderzoek uit laten voeren. We onderzoeken de feiten en werken toe naar vaststelling met bewijs dat uw ex-partner opnieuw samenwoont of meer verdient dan is opgegeven. Dit kan een doorbraak zijn in het onderhoudsgeld.

Stalking

Wordt u lastiggevallen door een ex-partner of een onbekende? Als u zich niet meer veilig voelt of in uw vrijheid aangetast, dan kan een uitgebreid onderzoek duidelijkheid brengen. We proberen de stalker te identificeren, bewijsmateriaal vast te leggen om zo de stalker te laten stoppen.

Persoonscontrole - achtergrondonderzoek

Voordat u gaat trouwen kunt u overgaan tot een uitgebreid onderzoek om na te gaan of uw toekomstige partner nog geheimen heeft of iets uit het verleden op zijn kerfstok heeft staan.

Kinderen controleren

Als bezorgde ouder wilt u uw kind graag bijsturen als het de verkeerde kant dreigt uit te gaan. Wilt u weten of uw kind wel naar school gaat of heeft u het vermoeden van drugs- en/of alcoholgebruik? Door controle weet u met wie uw kinderen omgaan, waar zij uitgaan, wat ze drinken en of ze eventueel drugs gebruiken.

Heeft u een brandende kwestie?

MVL Consultancy | Privé detective is een officieel en erkend detectivebureau met een vergunning afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Daarnaast gebruiken we de juiste legale onderzoeksmethoden, zodat de door ons verkregen bewijzen de aanvaarding in de rechtbank ondersteunen. De uit te voeren opsporingsactiviteiten en resultaten worden in een gedetailleerd eindrapport verwerkt.

Vergunning FOD BiZa: 14.2052.02